Mức độ 2  Cấp giấy chứng nhận ATVSTP

Ký hiệu thủ tục: ATVSTP
Lượt xem: 94
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cục An toàn thực phẩm
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 7 ngày
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý Cấp giấy chứng nhận y tế (HC) đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

aa

a

File mẫu:

Không