Mức độ 2  giao dat

Ký hiệu thủ tục: THA-289699
Lượt xem: 628
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện xa
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 6
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý ggg

12334

tyuuhhh

File mẫu:

Không