Mức độ 3  Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: B-BCA-153671-TT
Lượt xem: 536
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Công an huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

trực tiếp tại trụ sở Công an nơi đã làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


hư thời gian trả thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp cấp lại.


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.


Lệ phí


Không


Phí


không


Căn cứ pháp lýThông tư 66/2015/TT-BCA Thông tư 07/2016/TT-BCABước 1: Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân có nhu cầu được cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

Bước 3: Nhận kết quả

 

a) Thẻ Căn cước công dân; b) Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có); c) Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).

File mẫu:

Không