Tìm thấy 1747 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát.
Mức độ 2
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (cấp huyện)
Mức độ 2
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện quản lý
Mức độ 2
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.
Mức độ 2
Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, Giám đốc, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.
Mức độ 2
Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em bị tàn tật hoặc nhiễm HIV mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng
Mức độ 2
Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị nhiễm HIV thuộc gia đình hộ nghèo
Mức độ 2
Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật
Mức độ 2
NCT - Chế độ trợ cấp đối với người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
Mức độ 2
KT - Chế độ trợ cấp đối với người khuyết tật và khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
CSNKTĐBN - Chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
KT - Chế độ trợ cấp đối với người tâm thần mãn tính sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo
Mức độ 2
GCĐ - Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
Mức độ 2
GCĐ - Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, tàn tật nặng, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo
Mức độ 2
KT - Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, tàn tật nặng
Loading...