Tìm thấy 1727 thủ tục

Mức độ 2
Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, Giám đốc, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.
Mức độ 2
Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em bị tàn tật hoặc nhiễm HIV mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng
Mức độ 2
Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị nhiễm HIV thuộc gia đình hộ nghèo
Mức độ 2
Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật
Mức độ 2
NCT - Chế độ trợ cấp đối với người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
Mức độ 2
KT - Chế độ trợ cấp đối với người khuyết tật và khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
CSNKTĐBN - Chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
KT - Chế độ trợ cấp đối với người tâm thần mãn tính sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo
Mức độ 2
GCĐ - Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
Mức độ 2
GCĐ - Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, tàn tật nặng, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo
Mức độ 2
KT - Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, tàn tật nặng
Mức độ 2
ĐTNC - Chế độ trợ cấp đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi, trường hợp con đang đi học văn hoá được áp dụng đến dưới 18 tuổi
Mức độ 2
Chế độ trợ cấp đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc nhiêm HIV/AIDS
Mức độ 2
HIV/AIDS - Trợ cấp hàng tháng đối với người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo
Mức độ 2
MTP - Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tuợng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết
Loading...