Tìm thấy 1747 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
Mức độ 2
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Mức độ 2
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
Mức độ 2
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện
Mức độ 2
Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (trong trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn theo quy định tại Điểm C Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ).
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận ATVSTP
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Mức độ 3
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
QUYẾT
Mức độ 2
ABCD
Mức độ 2
Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn.
Loading...