Tìm thấy 1727 thủ tục

Mức độ 2
hihi
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký giấy ks
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
Mức độ 2
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.- (đã bãi bỏ)
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát.
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Loading...