Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Hậu Lộc
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Loading...