Đến tháng 10
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

69.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/10/2018)