Đến tháng 12
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

71.4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/12/2018)