Đến tháng 8
UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN đã giải quyết

68.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/08/2018)