Đến tháng 8
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

64.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/08/2019)