Đến tháng 4
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

64.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/04/2018)