Đến tháng 5
UBND Huyện Đông Sơn đã giải quyết

68.5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/05/2019)